Adres: https://www.google.pl/maps/place/Kampor,+Chorwacja/@44.7761703,14.6701884,13z/data=!4m5!3m4!1s0x4763a8b18efa3ea3:0x4fd8868a01c2178c!8m2!3d44.7782668!4d14.7226614

Kampor zachowało swój dawny wygląd, w tym właśnie miasteczku poczujemy atmosferę prawdziwej rybackiej osady, przeniesiemy się w czasie.

Tutejsi mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale też turystyką. Uprawiane jest tutaj głównie sadownictwo. Okolica obfituje w roślinność, a na pobliskim półwyspie Kalifront znajduje się objęty ochroną las Dundo.

Znajduje się tu pomnik cmentarny przypominający o ofiarach obozu koncentracyjnego powstałego w 1942 roku. Obóz założyła włoska armia. Internowano tu około 13 tysięcy Żydów i antyfaszystów wraz z dziećmi ze Słowenii i Gorskiego kotaru. Zmarło w nim 4500 więźniów.

Pomnik został postawiony w 1955 roku.

Klasztor Franciszkanów wzniesiono na niewielkim wzgórzu, w jego skład wchodzą trzy budowle: klasztorny budynek z podwórkiem, romański kościół św. Eufemii i gotycki kościółek św. Bernardyna.

Klasztor powstał z inicjatywy Petara Car, zbudował go w 1458 roku Juraj Dimitrov Zadranin. W jego wnętrzu umiejscowiono bibliotekę, ale też zbiór muzealny.

  • Kampor---miasto
  • Kampor---plaza
  • Kampor---port
Źródła:
  • Photo credit: Balkan Adventures via Foter.com / CC BY-SA;