Adres: https://www.google.pl/maps/place/Ne%C4%8Dujam,+Chorwacja/@43.3812628,16.3082633,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13356fe78d7a535d:0x4a54fdc3990fbcc2!8m2!3d43.3841897!4d16.326701

Na wschód od Necujamu w zatoce Piskera odkryto pozostałości gospodarstw rzymskich, groby, ceramikę i monety z czasów cesarstwa rzymskiego. W okolicy portu w zatoce Supetar znaleziono z kolei pozostałości rzymskiej nekropoli. W morzu dostrzec można fragmenty murów, które za czasów Dioklecjana odgradzały zatokę tworząc naturalny akwen.

  • Necujam---miasto
Źródła:
  • Photo Credit: Joadi via wikipedia.org /CC BY-SA 3.0;