Adres: https://www.google.pl/maps/place/Nere%C5%BEi%C5%A1%C4%87a,+Chorwacja/@43.3073777,16.4812202,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x134a8296979948a9:0x400ad50862bd070!8m2!3d43.3312803!4d16.5752555

Nerezisca to miejsce, w którym znajduje się największy na Bracu kościół Matki Boskiej Karmelitańskiej. Prowadzą do niego olbrzymie schody. Dzwonnica powstała w 1750 roku.

Kościół św. Piotra powstał w XIV wieku. W jego wnętrzu znajduje się ołtarz z kamiennym reliefem stworzonym przez lokalnego rzeźbiarza Nikolę Lazanicę.

Ciekawym obiektem jest także kościół św. Małgorzaty i niewielki kościółek św. Teodora, w którym przechowywane są znaleziska pochodzące z okresu cesarstwa rzymskiego i z czasów wczesnochrześcijańskich. W mieście można również dostrzec pozostałości dworku książęcego, który został zburzony w 1828 roku. Są to domy mieszczańskie, pozostałości loggii, kamienny maszt flagowy i relief weneckiego lwa.

Kościółek św. Mikołaja został postawiony w miejscu dawnego, średniowiecznego kościoła parafialnego na cmentarzu miejskim.

Gomile to kamienne stosy, które można dostrzec w okolicy miasta. Są to pochodzące z okresu brązu groby ilirskie.

Kościółek św. Jerzego  usytuowany jest na wzgórzu, na północ od miasta.

  • Nerezisca
Źródła:
  • Photo Credit: Marijan via wikipedia.org / CC0;