Adres: https://www.google.pl/maps/place/Wie%C5%BCa+Lotr%C5%A1%C4%8Dak/@45.814628,15.9710867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4765d6fd50f6d73b:0xc14a691a1bd2abdf!8m2!3d45.8146243!4d15.9732754

Wieża Lotrscak zbudowana została w XIII wieku na planie kwadratu, obecnie stanowi jedynie pozostałość miejskich fortyfikacji, niegdyś pełniły one funkcję obrony południowej bramy miejskiej. Z tego miejsca ujrzymy interesującą panoramę miasta.

  • Wiea-Lotrscak

Źródła:
  • Photo credit: Rotatebot via wikipedia.org / CC BY-SA 3.0;